O mnie

Jestem absolwentem kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Mężem i ojcem trójki wspaniałych dzieci. Pracuję w administracji publicznej. W Czyżynach mam rodzinę i przyjaciół – tu mieszkam. Działalność w samorządzie traktuję jako swoją pasję. Chcę poświęcać swój czas i energię na pracę nad tym by nasze otoczenie było bezpieczne, uporządkowane, posiadało tereny zielone i rekreacyjne oraz dobrze zaplanowaną infrastrukturę. By żyło się tu spokojnie a nowe inwestycje realizowane były z poszanowaniem przyrody, dobrosąsiedzkich relacji oraz praw mieszkańców.

Icon

kontakt

tel. 792-236-313

Icon

sprawozdanie

z działalności

 

Icon

nagrania

sesji

Icon

monitorowanie

postępu prowadzonych zadań

Icon

dbałość

o ciągły progres

Icon

innowacje

w każdej dziedzinie

Program:

✓kontynuację rewitalizacji zabytkowego pasa startowego lotniska Rakowice Czyżyny

✓ochronę terenów przed zabudową nastawioną na maksymalizację zysków deweloperów

✓eliminowanie ewentualnych uciążliwości związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem Centrum Nauki Cogiteon

✓ochronę Parku Lotników Polskich

moje priorytety

- Bezpieczeństwo Kolejnym ważnym aspektem życia jest bezpieczeństwo rozumiane nie tylko jako skuteczność w zakresie interwencji Policji, ale także realizacja programów profilaktycznych zwłaszcza dla najmłodszych i seniorów. Jednym z wyzwań, które przed nami stoją jest wzmocnienie świadomości zarówno najmłodszych, jak i starszych, w zakresie zagrożeń w przestrzeni cyfrowej.

- Ochrona terenów zielonych Jeszcze nie tak dawno Czyżyny charakteryzowały się wielkimi połaciami zielonych terenów. Kiedyś uważanych za nieużytki, teraz docenianych jako zielone płuca Krakowa. Na naszych oczach znikają kolejne fragmenty tych cennych przestrzeni przeznaczanych pod zabudowę. W wielu wypadkach ponad miarę zagęszczoną. Dlatego chcę skutecznie walczyć o ocalenie pozostałości tych obszarów i przeznaczenie ich na strefę rekreacyjno-wypoczynkową, z której będą mogli korzystać mieszkańcy.

- Najważniejszy głos mieszkańców W przyszłej kadencji będę zabiegał o to, by nowe inwestycje realizowane były z poszanowaniem przyrody i własności dotychczasowych mieszkańców. Nowoczesna infrastruktura, proste chodniki i równe nawierzchnie dróg, więcej ławek, ścieżek rowerowych, place zabaw dla najmłodszych – to cele jakie stawia przed sobą każdy, kto kocha swoją okolicę. Ja jednak obok tych wszystkich ważnych spraw, w nadchodzącej kadencji, chciałbym postawić przede wszystkim na słuchanie i realizowanie postulatów mieszkańców. Rozwiazywanie problemów jakie pojawiają się w naszej dzielnicy.

- Pozyskiwanie funduszy na działalność lokalna Swoje doświadczenie wykorzystam do wzmocnienia aktywności organizacji pozarządowych oraz skutecznej realizacji Budżetu Obywatelskiego, a także mechanizmu Inicjatywy Lokalnej w celu pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój kluczowych przedsięwzięć. Należy skupić się na rozwoju działań, które pozwalają mieszkańcom mieć wpływ na własne otoczenie.